Břemenové magnety vybaveny novým systémem zapínání

Veškeré břemenové magnety od společnosti SAV jsou vybaveny moderní verzí zapínání, kdy je možno magnetický upínač ovládat jednou rukou. Nová konstrukce páky umožňuje pohodlné a rychlé zapnutí magnetu rukou či nohou bez nutnosti vytahovat pojistku, která je funkční pouze u stavu ON (zapnuto).

Krok 1:  Stačí otočit pákou (ve stavu OFF nebrání zapnutí žádná pojistka)
Krok 2: po aretaci dojde k zapnutí magnetu a pojistka páku automaticky uzamkne v zajištěné poloze.
Krok 3: ujistěte se, že páka pevně drží v dorazu a nejde vrátit zpět
Krok 4: K vypnutí magnetu je třeba napřed povytažením páky uvolnit bezpečnostní pojistku. Páku poté stačí pustit, nebo jí zaaretovat zpět do polohy OFF.


switch on: simply turn the lever


switch off: pull out the lever and turn