Dokončena nová výrobní hala

Společnost SAV nadále investuje a rozšiřuje své výrobní kapacity v Německu
Výrobní prostory v Německé Mittweidě byly úspěšně rozšířeny. Byla dokončena nová výrobní hala o rozloze 2000 m2 užitné plochy, čímž skupina SAV rozšířila svojí dispozici na cca 12 000 m2 výrobních a kancelářských ploch.
Další významné investice se uskutečnily v oblasti velkých strojů. Byly pořízeny dvě portálové frézy s rozsahem obrábění 3 x 5 metrů. Celkový objem investic v roce 2008 v rámci skupiny SAV činí cca. 4 miliony Euro. Cílem těchto investic je neustálé rozšiřování působnosti skupiny SAV v Německu a rozšiřování exportu do celého světa. Skupina SAV je aktuálně svými dceřinnými společnostmi zastoupena v následujících zemích:
- SAV Spann-Automations-Normteiletechnik GmbH (Německo)
- SAV North America (USA)
- SAV Workholding and Automation (Nizozemí)
- SAV Czech (Česká Republika)
- SAV Polska (Polsko)
V současné době se plánuje pobočka SAV v Číně