Indexovací přístroje

Otočné indexující (dělicí) přístroje s přímým pohonem

Aby bylo možno zakomponovat zvyšující se požadavky na přesnost do obráběcích strojů, bylo vyvinuto toto indexující zařízení, které je bez tradiční převodovky, což eliminuje nepřesnosti způsobované opotřebením a únavou komponentů. Kromě toho je numericky řízený pohon vybaven dvojitým vřetenovým ložiskem, přímým řízením indexování u vřetene a hydraulickým upínáním, které umožňuje maximální účinnost řízení a přesnost nastavení polohy. Jedinečný pneumaticko-hydraulický převodník eliminuje potřebu mít k dispozici další vnější hydraulický systém; na vyvinutí ohromujícího krouticího momentu 3000 Nm postačí dodávka stlačeného vzduchu s tlakem pouhých 6 barů

Indexující zařízení se dodává se servořízením a rozhraním pro řídicí systém obráběcího stroje, přičemž standardem je maximálně 64 indexovaných poloh.

Nově vyvinutý průmyslový konektor umožňuje rychlou instalaci všech napájecích zdrojů k indexujícímu zařízení a podpory jeho řízení.

Toto nové indexující zařízení je obzvláště vhodné pro uplatnění jako další osa u Vašeho obráběcího stroje (např. osa C) a lze jej dodat buď ve vertikálním, nebo v horizontálním provedení.

Nejdůležitější parametry:
Rozměry:
Horizontální: délka x šířka x výška = 492 x 254 x 272 mm
Vertikální: délka x šířka x výška = 420 x 290 x 475 mm
Max. axiální síla: 20 000 N
Max. počet otáček: 200 ot/min
Přesnost polohy: ±10 arcsec až (vylepšeno) / ±2,5 arcsec
Doba nastavení: 0,2 s (90o)