Odmagnetovače, odmagnetovač

Demagnetizace materiálů
Jestliže se feromagnetické obrobky magneticky upnou nebo přidrží, po odbourání magnetického pole zůstane zachována ¬určitá nízká míra zbytkového magnetismu (remanence).

Tyto často rušivé vedlejší účinky lze v praxi odstranit pomocí elektronických přepólovacích zařízení, respektive demagnetizačních přístrojů:

6.1. Elektronická přepólovací zařízení
Zařízení slouží současně jako zdroj stejnosměrného napájení a demagnetizační zařízení pro všechny elektromagnety a elektrické permanentní magnety.

Při přepólování a demagnetizaci dochází pomocí vždy nízké energie k určitému procesu (buzení a negativní buzení) tak dlouho¬, dokud nejsou zbytková pole odbourána. Tím lze ve značné míře odstranit magnetizaci způsobenou upínacím magnetem.

Tímto je rovněž zajištěno, že bude možné z upínacích magnetů oddělit obrobky bez zbytkové síly.
V případě přídržných nebo transportních magnetů zajišťuje použití takovéhoto přístroje okamžité a přesné uvolnění kusů.

Jestliže je však vyžadováno vysoce kvalitní odmagnetizování, musí se provést dodatečné zpracování obrobků demagnetizačním přístrojem.

6.2. Demagnetizační přístroje
Tyto přístroje slouží k odstranění často rušivého zbytkového magnetismu v obrobcích. U celé řady výrobků, jako jsou například řezné, vysekávací a měřicí přístroje nebo valivá ložiska se vyžaduje dalekosáhlé odmagnetizování.

Dosahuje se proto neuspořádaného základního stavu molekulárních magnetů tak, že se obrobek vystaví trvalému, střídavému silnému magnetickému poli s pozvolně klesající amplitudou. Demagnetizační přístroje se z tohoto důvodu ¬provozují se střídavým proudem, přičemž dochází ke změně polarity v síťové frekvenci 50/60 Hz.

Pozvolně klesající amplitudy se dosáhne tak, že se obrobek pomalu a rovnoměrně vyvádí ze střídavého magnetického pole.

Díl, který je třeba demagnetizovat, by se měl střídavým magnetickým polem pohybovat rychlostí asi 0,2 m/s. Ve vzdálenosti 20 až 30 cm činí amplituda střídavého prou


a) Deskové demagnetizační přístroje SAV 890.02
U těchto přístrojů vede lamelovaný železný systém střídavé magnetické pole k povrchu desky. Tím se dosáhne velmi silného magnetického pole s vysokým hloubkovým účinkem. Plocha pólu se vlivem nemagnetické mezery rozdělí na dvě poloviny. Obrobek je nutné vést přes tuto dělicí spáru (obr. 21).

Deskové přístroje jsou vhodné k demagnetizaci dílů s maximální tloušťkou asi 50 mm. Díly s větší tloušťkou musejí být zpracovány z obou stran. Přístroje jsou určeny k použití jako stolní přístroje nebo k montáži do automatických dopravních zařízení (obr. 22). U těžkých dílů existuje možnost vést demagnetizační přístroj nad obrobkem (obr. 23).
Hromadné díly mohou být rovněž vedeny v plastových zásobnících nad přístrojem.

Obr. 21 až 23: Použití deskového demagnetizačního přístroje

b) Tunelové demagnetizační přístroje

Tunelové demagnetizační přístroje sestávají z jedné cívky chráněné nemagnetickým materiálem. Přístroje jsou -vhodné zejména k demagnetizaci velkoplošných dílů, jako jsou například trubky, tyče, profily, a sdružených a lisovaných dílů. Lze je namontovat do dopravních zařízení (obr. 24) nebo je umístit zešikma pod úhlem 30 stupňů (obr. 25), aby jimi mohly díly proklouznout.

Obr. 24 a 25: Tunelové demagnetizační přístroje s pásovým dopravníkem a skluzavkou

a) Nízkofrekvenční generátory
Jak jsme již výše uvedli, deskové a tunelové demagnetizační přístroje pracují s normální síťovou frekvencí 50/60 Hz.
Vlivem nízké frekvence lze dosáhnout zejména v případě vysokolegovaných a tvrzených materiálů za určitých okolností ¬lepších výsledků demagnetizaci. Nízkofrekvenční generátory snižují síťovou frekvenci na 16 Hz.
Takové přístroje lze jednoduše zapojit před deskové a tunelové demagnetizační přístroje.