Přídržné elektromagnety
Magnetické upínací bloky, lamelové bloky