Revize Břemenových magnetů

            Revize břemenových magnetů                

Díky velkému zájmu ze strany zákazníků jsme do sortimentu našich služeb zařadili revize břemenových magnetů.

                                                                                

Revize břemenových magnetů se skládají z:

  • Otestování zvedací síly magnetu. Tento test se provádí pomocí "odtrhové zkoušky". Zkušební metoda spočívá v pomalém zatížení břemenového magnetu vzrůstající silou až do jeho úplného odtržení od zkušebního tělesa z materiálu St 37 s broušeným povrchem o tloušťce 50mm.
  • Kontrola upínací plochy břemenového magnetu. Pokud bude upínací plocha poškozená či opotřebená, je možno tuto přebrousit a dosáhnot tak stabilnější hodnoty při odtrhové zkoušce. 
  • Kontrola zapínacího mechanismu a opotřebení páky. V případě zjištění značného opotřebení nebo poškození páky vadné části vyměníme.

U magnetů značky SAV v případě zájmu vyměníme poškozený typový štítek a tabulku. Rovněž je možno břemenový magnet přelakovat.

K revizi Vám bude dodán "zkušební protokol" ve kterém naleznete naměřenou hodnotu při odtrhové zkoušce. Koeficient bezpečnosti břemenových magnetů je 3, což zmanená, že každý magnet bude podroben testu na trojnásobek své zvedací kapacity. Na základě naměřené hodnoty bude stanoveno zda magnet vyhovuje či nevyhovuje bezpečnostní normě. Platnost certifikátu je jeden rok.

V případě zájmu provádíme revize u břemenových magnetů i jiných značek než SAV. V tomto případě však provádíme pouze "odtrhovou zkoušku" a certifikát o jejím výsledku. Bohužel u konkurenčních výrobků nejsme schopni vyměnit vadné či poškozené součásti.

Pokud máte zájem o revizi Vašeho břemenového magnetu, kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 573 334062, nebo e-mailem na: sav-czech@sav-workholding.com