Sinusové stoly magnetické i bez magnetů
Přesné přístroje pro definici úhlu