Speciální magnetické upínače

Speciální magnety pro obrábění lineárních vedení

Stále více a více obráběcích strojů je vybaveno lineárními vedeními kvůli co nejpřesnějšímu pohybu jejich stolů a ostatních komponentů. Pro dosažení takové přesnosti je důležité, aby tyto komponenty byly vyrobeny s maximální přesností. Samotná společnost SAV se specializovala na výrobu speciálních magnetů, které dokáží upnout lineární vedení co největší silou a co je mnohem důležitější, s maximální přesností.

Ve srovnání s ostatními upínacími zařízeními tkví výhoda tohoto magnetu v tom, že celý povrch je upnut stejnoměrnou silou. Významně lze snížit přípravný čas, protože magnety se zapínají a vypínají pouhým stisknutím tlačítka.

Mezitím společnost SAV dodala tucty systémů, jejichž rozsah délek přesahuje mez 4000 mm. Společnost SAV dokázala dokonce sestrojit magnetický nosník, na který lze umístit na sebe 2 lineární vedení, a to za účelem jejich současného obrábění, čímž se zvýší výkonnost obráběcího stroje o 100%. Flexibilita2!

Tím společnost SAV opět zase dokazuje, že je předním výrobcem nejmodernějších, nejpřesnějších a nejefektivnějších zařízení pro upínání obrobků a nástrojů. Flexibilita2!