Speciální upínací systém pro frézování kolejnic

Speciální upínací systémy pro frézování kolejnic

Společnost SAV nabízí jednak výrobky na upínání obrobků, jednak ruku v ruce speciální řešení, která se neomezují pouze na magnetický způsob upínání, nýbrž také kombinují různé způsoby upínání.

Nedávno společnost SAV vyvinula kombinovaný systém magnetického / hydraulického upínání pro frézování kolejnic.

U tohoto systému společnost SAV kombinuje magnetická upínací zařízení pro frézování a hydraulicky ovládanými svěráky (viz obrázek). Při uložení kolejnice na upínací systém se k jejímu ustavení použijí nejprve tyto svěráky. Jakmile je kolejnice ustavena do správné polohy, k jejímu upnutí se použijí magnetická upínací zařízení, která zajistí vysoce pevné upnutí pro dosažení maximální přesnosti.

Pomocí tohoto systému lze upnout kolejnici o délce až do 12 m a navíc jsou k dispozici odnímatelné přizpůsobovací desky, které umožňují upínání speciálních druhů kolejnic.

Výhodou při využití těchto dvou způsobů upínání je, že lze použít "standardní" upínací komponenty. Použití svěráků se neomezuje pouze na vymezení polohy kolejnic, ale také na tlumení příčných sil, které vznikají při frézování kolejnic. To eliminuje potřebu použít komplikované magnetické upínací zařízení. Flexibilita2!

V průběhu posledních 15 let společnost SAV sestrojila spousty speciálních upínacích systémů, z nichž velká část byla určena pro automobilový průmysl.