Výměník palet

Výměník palet řady 1600

Jako součást programu pro Paletizaci a automatizaci procesů společnost SAV vyvinula automatický výměník palet. Vydáním nového katalogu výrobků je tento průkopnický systém představen na mezinárodním trhu.

Výměník palet společnosti SAV se skládá z numericky řízeného otočného stolu (s plynulým nastavením), na který lze umístit několik palet a systém pro jejich vyzvednutí a založení. Obrobky se na paletu umísťují a upínají mimo stroj. Paleta se umístí do výměníku palet pomocí vysoce efektivního válečkového dopravníku společnosti SAV.

Operační systém výměníku palet je propojen s řídicím systémem stroje. Jakmile se dokončí operace obrábění, paleta se automaticky vyzvedne a umístí na volnou pozici ve výměníku palet. Stůl se pootočí, do stroje se umístí další paleta a spustí se další obráběcí cyklus. Tento přístup umožňuje provozovat stroj bez lidské obsluhy při zachování maximálního výkonu. Flexibilita2!

Tento systém lze používat v kombinaci s jakýmikoli dostupnými systémy s referenční nulovou polohou a lze jej přizpůsobit pro většinu obráběcích strojů. Výměník palet lze nakonfigurovat pro různé typy a velikosti palet, a to až do maximální hmotnosti 120 kg na jednotku.